اکبر امیریان

استاد اکبر امیریان

teacher assistant دروس مدارهای الکتریکی و بررسی سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران -TA درس قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت در دانشگاه تربیت مدرس تهران. تدریس تقویتی و کنکوری دروس ریاضیات و فیزیک دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

المپیاد ریاضی ریاضی 1 و 2 و 3 ماشین های الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی مهندسی ریاضی گسسته معادلات دیفرانسیل جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق.<br /> استاد حل تمرین در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.<br /> تدریس تقویتی و کنکوری ریاضیات و فیزیک دبیرستان و دانشگاه به صورت تضمینی و به شیوه ای متفاوت.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • تدریس تقویتی و کنکور ارشد دروس دانشگاهی معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال و ریاضیات عمومی به مدت 4 سال
  • تدریس تقویتی و کنکوری دروس ریاضیات و فیزیک دبیرستان به مدت 6 سال
  • Teacher Assistant درس قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت در دانشگاه تربیت مدرس تهران(پروفسور حقی‌فام)
  • Teacher Assistant دروس مدارهای الکتریکی و بررسی سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران(دکتر امینی‌فر و دکتر ایمان‌عینی)
  • رتبه برتر کنکور کارشناسی وکارشناسی ارشد

نظرات شاگردان