استاد اکبر امیریان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق.<br /> استاد حل تمرین در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.<br /> تدریس تقویتی و کنکوری ریاضیات و فیزیک دبیرستان و دانشگاه به صورت تضمینی و به شیوه ای متفاوت.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • تدریس تقویتی و کنکور ارشد دروس دانشگاهی معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال و ریاضیات عمومی به مدت 4 سال
  • تدریس تقویتی و کنکوری دروس ریاضیات و فیزیک دبیرستان به مدت 6 سال
  • Teacher Assistant درس قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت در دانشگاه تربیت مدرس تهران(پروفسور حقی‌فام)
  • Teacher Assistant دروس مدارهای الکتریکی و بررسی سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران(دکتر امینی‌فر و دکتر ایمان‌عینی)
  • رتبه برتر کنکور کارشناسی وکارشناسی ارشد