امیرحسین حسین نژاد

استاد امیرحسین حسین نژاد

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان با بهترین کیفیت توسط دانشجوی ارشد فیزیک علم و صنعت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان