استاد امیرحسین قره گزلو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • ویرایش کتاب هیدرولیک مهندس دهقانی پور
  • مشاوره در مرکز پژو هشی رشد 6 ماه
  • فعالیت در موسسه عمران پایه به مدت 2 سال
  • 4 سال تجربه در ضمینه تدریس خصوصی