امیرحسین باب الحکمی

استاد امیرحسین باب الحکمی

برنامه نویسی مقدماتی، پیشرفته، پایگاه داده، ساختمان داده،

تدریس دروس کامپیوتر و همچنین انجام پروژه های برنامه نویسی و طراحی سایت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی و تحلیل الگوریتم ها مهندسی نرم افزار 1 و 2 اصول سیستم های عامل معماری کامپیوتر پایگاه داده ها کامپایلر نظریه زبان ها و ماشین ها مدارهای منطقی ساختمان داده و الگوریتم ها برنامه نویسی پیشرفته برنامه نویسی کامپیوتر

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد 1394 تا 1397

نظرات شاگردان