استاد یاسر عباس پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدت 7سال در امر تدریس خصوصی در شهرهای شیراز واصفهان وبندرعباس مشغول هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی