یاسر عباس پور

استاد یاسر عباس پور

تدریس خصوصی درمنزل ریاضیات دبستان و راهنمایی بصورت تضمینی در یادگیری بهتر وکسب نمره عالی در امتحانات پایان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

بندرعباس - هرمزگان

سوابق و افتخارات تدریس


مدت 7سال در امر تدریس خصوصی در شهرهای شیراز واصفهان وبندرعباس مشغول هستم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان