استاد امین حیدری

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • افتخار تدریس: بیش از 30نفر پذیرش دانشگاه سراسری
 • افتخار تحصیلی: همکاری با مپنا در پروژه نیروگاه ابادان

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

 • بیش از 30نفر پذیرش دانشگاه سراسری
 • بیش از 40نفر پذیرش ارشد سراسری

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز 1386 تا 1390
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • همکاری با مپنا در پروژه نیروگاه ابادان
 • قبولی 2 نفر در دانشگاه تهران
 • قبولی 9نفر از دانش اموزان کلاسهای خصوصی در دانشگاه چمران
 • مشاور قلمچی
 • جز نفرات برتر ازمونهای پارسه
 • رتبه 88ارشد
 • رتبه 197 دکترا