امین سعیدی

استاد امین سعیدی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و دانشگاه توسط دانشجوی MBA دانشگاه شریف، دارای لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان