استاد امین منصوریان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تسلط کامل بر تمامی دروس و ارایه روش های نوین در تدریس و همراهی و صمیمیت در تدریس و پشتیبانی کامل در همه مراحل سال تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران