استاد محمد امین فاطمی مهر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

متفاوت یاد بگیرین تا لذت درس خوندن رو بچشید


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سمنان