حسن امینی

استاد حسن امینی

تدریس خصوصی و عمومی برنامه نویسی با زبان MATLAB+شبکه عصبی+ طراحی و تحلیل با نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک شامل SOLIDWORKS و ANSYS-FLUENT توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

سمنان - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان