امین علی نژاد طیبی

استاد امین علی نژاد طیبی

استاتیک و مقاومت مصالح-ترمودینامیک-تدریس به صورت تشریحی و تستی -تدریس اینجانب در این دروس بسیار باکیفیت میباشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان استاتیک و مقاومت مصالح انتقال حرارت ترمودینامیک مکانیک سیالات

شهرهای تدریس

شیراز - فارس فیروزآباد - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان