استاد علی الماسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • دستیار آموزشی دروس فیزیک در دانشگاه
  • سابقه ی تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس دبیرستان و دانشگاه