علی زارعی

استاد علی زارعی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک در تمامی مقاطع قبل از کنکور و کنکور

تدریس تضمینی دروس ریاضیات و فیزیک و علوم در تمامی مقاطع توسط فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی عمران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

علوم تجربی نهم دبیرستان علوم تجربی هشتم دبیرستان علوم تجربی هفتم دبیرستان علوم تجربی ششم ابتدایی علوم تجربی پنجم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی دوم ابتدایی علوم تجربی اول ابتدایی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1 و 2 آمار ریاضی ریاضی 1 و 2 و 3 ریاضی حسابداری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی پایه ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی 1 و 2 ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان