استاد سیدمسعود علیزاده معصومیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اطلاعات جامع از سایت ها سرچ گردد.


مدارک تحصیلی

 • دکترا مهندسی برق از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

 • و .....
 • دانشجوی دکترای مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود
 • مدیر گروه برق قدرت و الکترونیک دانشگاه از سال 90 الی 92
 • نرم افزار:MATLAB (M-file & Simulink) – OFFICE – MULTISIM - DIGSILENT – AUTOCAD – PRETEUS – C – EWB - CODEVISION AVR – BASCOM AVR - SPSS
 • عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران از سال 88 تا 90
 • عضو انجمن ریاضی ایران از سال 88 تا 90
 • استاد راهنمای پایان نامه 65 دانشجوی کارشناسی برق قدرت و الکترونیک
 • دریافت تندیس دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران در ارایه مقاله – دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • مدرک زبان خارجه:مدرک MSRT مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری – مقطع دکترا
 • عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران از سال 88 تاکنون
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور