اکرم کارگر

استاد اکرم کارگر

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات توسط فارغ التحصیل یکی از برترین دانشگاههای کشور.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ریاضی چهارم ابتدایی

شهرهای تدریس

یزد - یزد اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان