استاد علی تاتلاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

از دوره ابتدایی تا دانشگاه توان تدریس دارم


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول دکترای مهندسی صنایع دانشگاه آزاد در سال 1394