استاد علی صالحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

آشنا به نرم افزار Matlab، spss، minitab


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه دامغان

افتخارات تحصیلی

  • سوابق تحصیلی ممتاز در دوره کارشناسی و ارشد
  • مدرس مرکز تربیت مربی و فنی حرفه ای استان البرز