استاد علی رضا حاجی عباسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

با توجه به اطمینان شما دانش آموزان به انتخاب بنده به عنوان همراه شما در یادگیری درس ریاضی، اینجانب تمام سعی خود را از ابتدا تا حصول نتیجه گیری به کار خواهم بست و همراه شما خواهم بود.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران