استاد علیرضا گونه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برگزیده ی المپیاد فیزیک <br /> <br /> دارنده ی مقام در مسابقات آزمایشگاهی فیزیک <br /> <br /> فارغ التحصیل از دبیرستان ماندگار البرز <br /> <br /> کارشناسی مهندسی مکانیک <br /> <br /> مدرس ریاضی در آموزشگاه پایندگان <br /> <br /> " رفع اشکال رایگان در تلگرام " <br /> <br /> " ارایه نکات تستی ویژه کنکور " <br /> <br /> " ارایه نکات تشریحی مخصوص امتحانات نهایی "


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • برگزیده ی المپیاد فیزیک دارنده ی مقام در مسابقات آزمایشگاهی فیزیک فارغ التحصیل از دبیرستان ماندگار البرز کارشناسی مهندسی مکانیک ,مدرس ریاضی در آموزشگاه پایندگان ,