علیرضا حدادی

استاد علیرضا حدادی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید