استاد سید علی رضوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

استفاده از روش های نوین و جدید


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان

افتخارات تحصیلی

  • با سابقه زیاد در امر تدریس