استاد علی رحمتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

از دانشجویان برجسته دانشگاه تهران بوده و بر دروس ارایه شده به طور کامل مسلط هستند. اخلاق و خوش رویی ایشان در میان دانش آموزان و دانشجویان ایشان زبانزد است.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران