علی عمرانی

استاد علی عمرانی

علم ریاضی برای سهولت فهم علوم دیگر بوجود آمده است.

جلسه اول به صورت رایگان می باشد برای سنجش سطح دانش آموز.همچنین در جلسه اول دانش آموز میتواند ارزیابی کند که استاد مربوطه برای ادامه کار خوب است یا بد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران قدس - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان