علی نصیری

استاد علی نصیری

ریاضی کاربردی و عمومی وپیش دانشکده مدیریت آزاد قزوین هندسه و ریاضیات دبیرستان جبرو احتمال هندسه تحلیلی ریاضیات تجربی دبیر ریاضی دبیرستانهای علامه جعفری وعلامه طباطبایی غیر انتفاعی مدرس دانشگاه آزاد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

قزوین - قزوین

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان