استاد علی مرادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • 4- دستیار آموزشی (TA) دروس سیستم های مکاترونیک ( 2 ترم)، دینامیک(3 ترم)، طراحی مکانیزم (2 ترم)، استاتیک(1 ترم)، مقاومت مصالح (2 ترم)، سیستم های دینامیکی (1 ترم) و رباتیک (1 ترم) از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389 در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل
  • 3- سرپرست کارگاه ساخت روبات در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389
  • 2- سرپرست و مدرس آزمایشگاه رباتیک در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389
  • 1- سرپرست و مدرس آزمایشگاه مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389