علی مرادی

استاد علی مرادی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مکانیک توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شریف و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی کنترل اتوماتیک دینامیک ماشین مقاومت مصالح طراحی اجز ا 1 و 2 ترمودینامیک دینامیک استاتیک مکانیک سیالات رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • 4- دستیار آموزشی (TA) دروس سیستم های مکاترونیک ( 2 ترم)، دینامیک(3 ترم)، طراحی مکانیزم (2 ترم)، استاتیک(1 ترم)، مقاومت مصالح (2 ترم)، سیستم های دینامیکی (1 ترم) و رباتیک (1 ترم) از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389 در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل
  • 3- سرپرست کارگاه ساخت روبات در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389
  • 2- سرپرست و مدرس آزمایشگاه رباتیک در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389
  • 1- سرپرست و مدرس آزمایشگاه مکاترونیک در دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل واحد کیش از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1389

نظرات شاگردان