استاد علی مومن طیبی منش

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس موفق کلاسهای کنکور


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم

افتخارات تحصیلی

  • تدریس موفق در کلاسهای کنکور، تسلط بر روشهای تدریس، تدریس در مدارس شهر های اصفهان و قم.تسلط بر روشهای یاددهی آسان و پایدار. شهودی سازی تدریس و درنتیجه جذاب شدن تدریس. ...