استاد علی محمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه در موسسات مختلف به مدت 7 سال
  • استاد دانشگاه آزاد در رشته برق
  • تدریس یار در دانشگاه شیراز
  • رتبه 10 کنکور دکتری رشته برق -کنترل در سال 1394