استاد علی مقسمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رزومه قابل ارایه است.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب