علی مهدوی مقدم

استاد علی مهدوی مقدم

برای موفقیت تلاش کافی کافیست

چون خودم دانشجو هستم شاید برای تعیین ساعت ها نیاز به صحبت باشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

فامنین - همدان کبودرآهنگ - همدان همدان - همدان رزن - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان