استاد علی مشایخ

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

افتخارات تحصیلی

  • مدرس ریاضیات کنکور در آموزش و پرورش
  • فارغ التحصیل از دانشگاه های خوارزمی و بین المللی امام خمینی
  • دبیر آموزش و پرورش