استاد علی کوهستانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • 1- مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • 2- مدرس دانشگاه گلستان
  • 3-پژوهشگر برتر دانشجویی