ایمان علیخانی

استاد ایمان علیخانی

تدریس عمیق و شیوای مفاهیم دروس، توسط دارنده طلای کشوری مسابقه علمی شریف.____ دارای سه سال سابقه ی تدریس فوق برنامه ی شیمی صنعتی در دانشگاه فردوسی و هفت سال کار آزمایشگاهی در سنتز شیمیایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی سوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی تجزیه شیمی عمومی المپیاد شیمی شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • پرتاب اولین موشک سوخت جامد دانشگاه فردوسی مشهد(تابستان91)
  • ارایه ی طرح برگزیده ی جشنواره ی جوان خوارزمی استان خراسان رضوی(89)
  • کسب طلای المپیاد علمی شریف(بهار88)

نظرات شاگردان