استاد ایمان علیخانی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تدریس: تدریس خصوصی شیمی صنعتی در دانشگاه فردوسی
  • افتخار تحصیلی: پرتاب اولین موشک سوخت جامد دانشگاه فردوسی مشهد(تابستان91)

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • تدریس خصوصی شیمی صنعتی در دانشگاه فردوسی
  • برگزاری اولین دوره ی آموزش ساخت موشک سوخت جامد در دانشگاه فردوسی

دارای افتخارات علمی از قبیل: کسب طلای کشوری در مسابقه ی علمی شریف راه یابی به مرحله دوم المپیاد شیمی کسب مقام طرح برگزیده ی استانی در جشنواره جوان خوارزمی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد 1390 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • پرتاب اولین موشک سوخت جامد دانشگاه فردوسی مشهد(تابستان91)
  • ارایه ی طرح برگزیده ی جشنواره ی جوان خوارزمی استان خراسان رضوی(89)
  • کسب طلای المپیاد علمی شریف(بهار88)
  • راهیابی به مرحله دوم المپیاد دانش آموزی شیمی(89)