علی کاظمی

استاد علی کاظمی

تدریس دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری شماره تماس : 09333768188

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شبکه های مخابراتی معماری کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر الکترونیک دیجیتال مدارهای منطقی شبکه های کامپیوتری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان