مهندس علی جوانمردی

استاد مهندس علی جوانمردی

آموزش شیمی به زبان ساده

مبتکر شیمی به زبان ساده - آموزش تصویری شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

المپیاد شیمی شیمی کنکور سراسری شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


مبتکر فن تدریس شیمی بر مبنای شیوه های نوین آموزشی - مدرس برتر آموزشگاه های شیراز و فارس - مشاور و مدرس رتبه های برتر کنکور سراسری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • عضو باشگاه پژوهشگران
  • مشاور رتبه های برتر کنکور
  • مدیریت وب سایت شیمی به زبان ساده
  • مبتکر فن تدریس شیمی
  • مخترع سیستم های هوشمند زیست محیطی
  • محقق و پژوهشگر حیطه محیط زیست
  • مدرس برتر آموزشگاه های شیراز
  • معاونت انجمن علمی مهندسی شیمی
  • عضو نخبگان جوان

نظرات شاگردان