استاد مهندس علی جوانمردی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مبتکر فن تدریس شیمی بر مبنای شیوه های نوین آموزشی - مدرس برتر آموزشگاه های شیراز و فارس - مشاور و مدرس رتبه های برتر کنکور سراسری


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • عضو باشگاه پژوهشگران
  • مشاور رتبه های برتر کنکور
  • مدیریت وب سایت شیمی به زبان ساده
  • مبتکر فن تدریس شیمی
  • مخترع سیستم های هوشمند زیست محیطی
  • محقق و پژوهشگر حیطه محیط زیست
  • مدرس برتر آموزشگاه های شیراز
  • معاونت انجمن علمی مهندسی شیمی
  • عضو نخبگان جوان