استاد علی جعفری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عاشق درس ریاضی می باشم.هرروز مطالعه دارم. فارغ التحصیل ریاضی گرایش کاربردی دانشگاه زنجان می باشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه زنجان

افتخارات تحصیلی

  • 6ماه مدرس و پشتیبان آموزشی کانون قلم چی بودم