علی حیدری

استاد علی حیدری

تدریس تضمینی و با بالاترین کیفیت. جلسه اول رایگان - قدرت تفهیم بالا در بیان مطلب - 11 سال سابقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات معادلات دیفرانسیل جبر و احتمال مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی علم رایانه دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان اقتصاد و مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان