استاد سید علی اصغر هاشمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب سید علی اصغر هاشمی دانشجوی دکتری مهندسی آب می باشم و دارای سابقه تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد هستم.<br /> دارای استعداد و علاقه مند به تدریس می باشم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کشاورزی از دانشگاه شهرکرد