استاد علی حجاربیدکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای رتبه 62 کارشناسی ارشدتدریس در موسسات گاج ،کانون قلم چی وکانون نخبه پروران