استاد علی حقیقت جو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مطالعه درباره من با مراجعه به وبلاگ من :<br /> www.haghighatjoo.ir


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه علمی کاربردی

افتخارات تحصیلی

  • راه اندازی سرویس میزبان تماسهای صوتی با استفاده از تکنولوژی VOIP
  • راه اندازی سیستم آموزش الکترونیک از راه دور (ELMS)
  • راه اندازی پورتال دانشگاه صنایع مخابرات