علی گوهررخی

استاد علی گوهررخی

تدریس تخصصی عمران، معماری و ریاضی توسط دانشجو دکتری عمران دانشگاه سراسری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ایستایی سازه های فولادی 1 و 2 تحلیل سازه 1 و 2 سازه های بتنی مقاومت مصالح و سازه های فلزی استاتیک و مقاومت مصالح مقاومت مصالح استاتیک ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان