علی قنادی

استاد علی قنادی

تضمین به یادگیری 100 درصد بر پایه تست زدن , به دلیل همکاری با امور خیریه و حس انسان دوستانه برای کسانی که هزینه پرداخت کمی دارند یا هزینه پرداخت ندارند خدمت می کنیم .باشد که قبول باشد...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری شیمی سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان