استاد علی ابراهیمی طاهری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

افتخارات تحصیلی

  • دارای دو مقاله معتبر علمی پژوهشی
  • ساقه تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان و دروس ارشد برق
  • سابقه تدریس در دانشگاه مالک اشتر (کنترل خطی و ریاضی مهندسی)
  • سابقه تدریس در دانشگاه علامه فیض کاشانی (کنترل مدرن)