استاد علی داودی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه نخست کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 در بین دانشگاه های شمال کشور
  • سابقه تدیس خصوصی دروس تحلیل سازه ها 1و2– مقاومت 1و2– بتن1و2- فولاد1و2- مکانیک خاک و حسابان به مدت 4 سال
  • • فعالیت به عنوان استاد حل تمرین دروس مقاومت مصالح و مکانیک خاک در دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و صنعتی مازندران
  • • چندین مقام اول، دوم، سوم در مسابقات علمی شهرستان بابل
  • • رتبه اول مدرسه استعدادهای درخشان شهرستان بابل در چند سال تحصیلی
  • • چندین مقام اول، دوم، سوم در مسابقات علمی استعدادهای درخشان استان مازندران
  • • رتبه سوم المپیاد ریاضی استان مازندران