استاد مهندس علی راد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس به صورت انفردای یا گروهی<br /> تضمین تدریس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • مبدع روش آموزش ریاضی به روش مدیریت ذهن
  • تضمین تدریس ریاضیات