علی بابای صادق

استاد علی بابای صادق

دروس پایه و تخصصی کامپیوتر

تدریس دروس پایه و تخصصی کامپیوتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پایگاه داده ها طراحی و تحلیل الگوریتم ها طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر

شهرهای تدریس

فردیس - البرز ملارد - تهران کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی

نظرات شاگردان