علی عظیمی

استاد علی عظیمی

تدریس دروس اختصاصی وعمومی کنکور به صورت حرفه ای ودروس پایه ای دانشگاه توسط دانشجوی یکی از دانشگاه های برترکشور.باچندسال سابقه کاری درزمینه کنکور ومشاوره

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 1 شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان