استاد علی اشجع

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

About Me


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • رتبه تک رقمی ارشد و دکترا
  • المپیاد ریاضی کامپیوتر فیزیک