استاد علی آریایی نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه برتر کنکور ارشد مهندسی فوتونیک <br /> در حال تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی <br /> سابقه تدریس فیزیک کنکور و فیزیک سال سوم برای امتحانات نهایی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • انجام آزمایش های فیزیکی برای درک بهتر مفاهیم