علی احمدی فرسنگی

استاد علی احمدی فرسنگی

شیمی کنکور را صد بزنید

تدریس شیمی کنکور و دبیرستان و دروس تخصصی مهندسی شیمی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سینتیک و طرح راکتور عملیات واحد 1 و 2 موازنه انرژی و مواد انتقال حرارت شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری شیمی پیش دانشگاهی آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان شاغل در پالایشگاه اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان