استاد علی عبدالوهاب

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی مهندسی مکانیک شریف بودم. <br /> از لیسانس تغییر مسیر دادم و جامعه شناسی خواندم. لیسانس جامعه شناسی را 3 ساله تمام کردم و به دلیل شاگرد اول شدن بدون کنکور وارد مقطع ارشد شدم.<br /> روش تدریسم مفهومیست و به همین دلیل یادگیری حاصل از آن ماندگار.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی