علی عبدالوهاب

استاد علی عبدالوهاب

دانشجوی سابق مکانیک شریف و دانشجوی فعلی ارشد جامعه شناسی شهید بهشتی***تدریس مفهومی همراه با نمونه سوال

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی مهندسی مکانیک شریف بودم. <br /> از لیسانس تغییر مسیر دادم و جامعه شناسی خواندم. لیسانس جامعه شناسی را 3 ساله تمام کردم و به دلیل شاگرد اول شدن بدون کنکور وارد مقطع ارشد شدم.<br /> روش تدریسم مفهومیست و به همین دلیل یادگیری حاصل از آن ماندگار.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان